Koło Łowieckie 'Cyranka' - Lubań

Koło Łowieckie 'Cyranka' - Lubań

« Powrót
Delegaci Na Zjazd Okręgowy PZŁ w Jeleniej Górze 06 lipca 2018 20:57

   17. czerwca 2018 roku na Strzelnicy Myśliwskiej w Mroczkowicach, przed przystrzelaniem broni odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Naszego Koła. Zebranie miało na celu wybór Delegatów na Zjazd Okręgowy PZŁ w Jeleniej Górze. 

  Otwarcia zebrania oraz stwierdzenia prawomocności obrad dokonał Prezes Koła Hubert Sadowski. Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz regulaminu, przewodniczący obrad rozpoczął realizację przyjętego porządku. 

  W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie jednogłośnie powołało na Delegatów:

  1. Kol. Huberta Sadowskiego

  2. kol. Zbigniewa Bibra.

W/w Koledzy będą reprezentowali Nasze Koło na Nadzwyczajnym Okręgowym Zjeździe Delegatów w Jeleniej Górze 4 września 2018 roku, które podczas posiedzenia wyłoni delegatów na Zjazd Krajowy oraz kandydatów do Naczelnej Rady Łowieckiej.

HS

EKEPZapisz się na polowanie EKEP - kliknij tutaj żeby zapisać się na polowanie w elektronicznej książce ewidencji polowań