Koło Łowieckie 'Cyranka' - Lubań

Koło Łowieckie 'Cyranka' - Lubań

« Powrót
Gospodarujemy na poletkach i łąkach 07 lipca 2018 07:41

  WIosna i początek lata to czas intensywnej pracy na poletkach łowieckich, zagospodarowanych łąkach i pasach zaporowych.

Nasze Koło dzierżawi i uprawia:

1. W obwodzie 174- 2 poletka łowieckie i 1 łąkę

2. W obwodzie 177- 3 poletka łowieckie i 3 łąki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poletka zgryzowe

 

  Wszystkie nasze poletka uprawiane sa zgodnie ze sztuką rolną przez wyspecjalizowanych w tym kolegów rolników będących członkami Naszego Koła. Uprawy są odpowiednio przygotwywane, opryskiwane... 

  Poletka łowieckie mają na celu poprawę dostępności składników pokarmowych dla populacji zwierzyny łownej oraz ograniczenie szkód łowieckichw uprawach rolnych. 

  Na poletkach siejemy głównie zboża, owies oraz mieszanki z gryką. Dodadtkowo w każdym z obwodów jedno z poletek przeznaczone jest pod uprawe topinamburu.

 

 

 

 

 

 

Łąki śródleśne

 

  Nasze łąki w obu obwodach stanowia zazwyczaj mało interesujące rolno obszary usytuowane na terenie naszych Nadleśnictw. 

Praktycznie w każdym kompleksie leśnym występują takie miejsca, które nie nadają się do wykorzystania w pełni jako obszar rolniczy, z tego powodu  nie ma problemów z ich wydzierżawieniem.

  Czasami dużo pracy i wkładu finansowego kosztuje doprowadzenie nieuprawianych łąk do właściwego stanu, jednak Nasze Koło świetnie sobie z tym radzi i jesteśmy dumni z naszych upraw zielonych. Nasza rola sprowadza się do utrzymywania łąk w należytym porządku, koszenia oraz dosiewania szlachetnymi gatunkami traw. 

 

 

 

 

Pasy zaporowe

 

  Gospodarując w obwodach z przewagą pól nie sposób nie stosować pasów zaporowych w celu zatrzymania zwierzyny w lesie a tym samym ochrony upraw rolnych w dzierżawionych przez nas obwodach.

  W newralgicznych miejscach powstały pasy i karmiska zaporowe które utrzymywane sa przez cały rok, najintensywniej w czasie zasiewów i początkowego wzrostu oraz w czasie gdy zwierzyna robi największe szkody. Nasze pasy zaporowe są regularnie doglądane przez wyznacznych kolegów myśliwych, którzy w trybie ciągłym dbają aby były jak najlepiej wykorzystywane przez zwierzynę.

  W ramach ochrony upraw utrzymujemy także zaprojektowane przez nas i wybudowane wiele lat temu paśniki dzicze, które spełniają formę zaporową, gdzie wykładana karma pod dachem daje możliwość utryzmania jej w lepszym stanie. Dziki odwiedzają te miejsca nadwyraz często. Każdy żer zwierzyny w takim paśniku ogranicza szkody w uprawach.

   Takie działania przenoszą sie bezpośrednio na zmniejszenie szkód w uprawach. Karmę na pasy zaporowe pozyskujemy w częsci z uprawianych przez nas poletek łowieckich, zakupionej karmy(w postaci zbóż, kukurydzy itp...) oraz z darowizn od rolników i gospodarstw rolnych z którymi współpracujemy od lat.

 

 

 

EKEPZapisz się na polowanie EKEP - kliknij tutaj żeby zapisać się na polowanie w elektronicznej książce ewidencji polowań