Koło Łowieckie 'Cyranka' - Lubań

Koło Łowieckie 'Cyranka' - Lubań

« Powrót
RODO - Obowiązek informacyjny 27 maja 2018 07:32

  W związku z tym, że 25 maja 2018 zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych.

 

Komunikat ZG PZŁ:

 

                                      Szanowni Państwo,

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)

  Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 35 (dalej „Administrator” lub „PZŁ”) będący Administratorem Państwa Danych Osobowych, informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PZŁ możliwy jest pod adres e-mail: ochronadanych@pzlow.pl lub pod adresem pocztowym: ul. Nowy świat 35, 00-029 Warszawa Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych PZŁ, czyli:

  1) prowadzenia gospodarki łowieckiej;

  2) troski o rozwój łowiectwa i współdziałania z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących;

  3) ustalania kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;

  4) czuwania nad przestrzeganiem przez członków PZŁ prawa, zasad

 

Grafika jest własnością firmy C&F Sp z o.o. i pochodzi ze strony www.adaptiverodo.pl

 

 

etyki, obyczajów i tradycji łowieckich;

  5) organizowania szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego;

  6) współpracy z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi;

  7) wspierania i prowadzenia prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną;

  8) prowadzenia i popierania hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych;

  9) realizacji innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

  10) egzekwowania prawa i prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.

  Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą (w zależności od rodzaju danych) zgodnie z naszą Polityką retencji danych.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. W dowolnym momencie może Pan/Pani uzyskać dostęp do ich treści, sprostować je oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub zlecić ich usunięcie. Ma Pan/Pani również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich przeniesienia.

  W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pan/Pani możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO). Podanie danych osobowych jest wymogiem przystąpienia na staż lub wstąpienia do Polskiego Związku Łowieckiego.

 

                                            Darz Bór

                                           Hubert Sadowski

EKEPZapisz się na polowanie EKEP - kliknij tutaj żeby zapisać się na polowanie w elektronicznej książce ewidencji polowań