Koło Łowieckie 'Cyranka' - Lubań

Koło Łowieckie 'Cyranka' - Lubań

Historia Koła

 

 Koło Łowieckie 'Cyranka' w Lubaniu wywodzi się z KŁ nr 2 'Gwardia', które powstało na przełomie 1949/1950.

Założycielami koła byli:

  • Lucjan Haliński,
  • Władysław Kowalewski,
  • Piotr Lisiewicz,
  • Władysław Parzyszek

  Na początku Koło liczyło 17 członków,głównie pracowników ówczesnych służb MSW(MO,SW,WOP) i dzierżawiło dwa obwody łowieckie . Pierwszym prezesem Koła był Władysław Parzyszek a pierwszym Łowczym Lucjan Haliński.

   W 1958 roku nastapiło połączenie Kół łowieckich nr2 i nr3 'Gwardia'.

  Po fuzji Koło Łowieckie nr2 'Gwardia' przejęło 2 obwody łowieckie  i 9 myśliwych zwiększając ilość członków do 26. W ten sposób ilość obwodów wzrosła do czterech. W 1960 roku Nadlśnictwo Pieńsk przjęło od koła jeden z obwodów tworząc z niego zamnkięty obwód dwizowy, a koejnego obwodu Koło zrzekło sie kilka miesięcy później.

  28 marca 1960 zatwierdzono nowy Statut Koła i nazwę 'Cyranka'. Od tej pory bez przrwy Koło gospodaruje na dwóch obwodach Łowieckich numer 174 i 177 o łącznej powierzchni ponad 9000 hektarów.

 

 

  Obecnie Koło liczy 57 członków w tym 3 niemacierzystych

  W pażdzierniku 2003 roku Koło zakupiło od Urzędu Gminy Siekierczyn wcześniej wydzierżawiona działkę gruntu o powierzchni niemal 3 hektarów, położona na trenie obwodu łowieckiego numer 174.

  Na tym terenie Koło posiada domek myśliwski, który wraz z zarybionym stawem stanowi doskonały obiekt wykorzystywany do celów organizacyjnych jak i rekreacyjncyh przez Naszych członków i ich rodziny, w którym Goście są zawsze mile widziani.

 

 

 

 

 

Nasz Patron Św. Hubert

Hubert jest postacią historyczną.

  Żył ok. 1300 lat temu na terenie dzisiejszej Belgii. Różne źródła podają, że było to ok. roku 655. Hubert był potomkiem królewskiego rodu Merowingów.

  Ważną personą na dworze króla Thierry III.  Istnieje aż 7 biografii Huberta, pisanych między wiekiem VIII i XVI.

  Na ich podstawie można przyjąć, że Hubert wiódł uporządkowane, bogobojne, życie arystokraty. Przełom nastąpił po sześciu latach małżeństwa. W chwili, gdy żona Huberta musiała wyjechać w długą podróż do swej chorej matki. Na kilka miesięcy Hubert został – jak można to określić współczesnym językiem – słomianym wdowcem.

  Z wolności tej zaczął korzystać. Żywot wypełniały mu całonocne biesiady w towarzystwie druhów z książęcej drużyny. Dnie spędzał na polowaniach.

  W łowach zupełnie się zatracił. Polował bez opamiętania. Nie przestrzegał nawet zasady, by dzień święty święcić. Według różnych źródeł miało to miejsce w dzień Bożego Narodzenia, lub w Wielki Piątek roku – tu też różne wersje – 683, lub 695.

  Hubert wraz z drużyną wyruszył w lasy Gór Ardeńskich na konne polowanie na jelenie. W pewnej chwili orszakowi jeźdźców ukazał się ogromny biały jeleń – dziesiątak. Hubert ruszył konno za zwierzem. Towarzysze zostali daleko w tyle. W pewnym momencie zwierz sam zatrzymał się na leśnej polanie. Także koń Huberta stanął, jak wryty. Psy, towarzyszące księciu, nie chciały atakować zwierza. Hubert dostrzegł, że pośrodku jeleniego wieńca żarzy się świetlisty krzyż.

 Wówczas jeleń przemówił ludzkim głosem i zapytał Huberta dlaczego niepokoi biedne zwierzęta, a nie dba o zbawienie duszy ? Hubert zsiadł z konia, rzucił się na kolana i zapytał:Panie, co mam robić ? W odpowiedzi Jeleń odrzekł : Jedź do Maastricht, do mego sługi Lamberta, on powie ci, co masz uczynić.

  Lambert był wówczas biskupem Maastricht i Liege. Hubert został księdzem, ulubieńcem biskupa. Po męczeńskiej śmierci Lamberta ówczesny papież Sergiusz I konsekrował Huberta na biskupa i odtąd to właśnie Hubert był ordynariuszem diecezji Maastricht i Liege.

  Hubert zmarł około roku 727. Krótko po śmierci został kanonizowany i jako święty, ustanowiony został przez Kościół patronem myśliwych.

  Ciało Huberta było wielokrotnie ekshumowane. Ostateczna przeprowadzka szczątków Huberta do bazyliki w miasteczku dziś noszącym nazwę Saint Hubert miała miejsce prawdopodobnie 3. listopada. Inne źródła podają, że 3. listopada to dzień śmierci Huberta. W każdym razie to właśnie ten dzień jest świętem podopiecznych Huberta – myśliwych.

   Cudowna stuła biskupa do dziś przechowywana jest w Saint Hubert, zaś grób dawnego myśliwego to współcześnie cel pielgrzymek braci łowieckiej z całej Europy.

 

 

 

 

EKEPZapisz się na polowanie EKEP - kliknij tutaj żeby zapisać się na polowanie w elektronicznej książce ewidencji polowań