Koło Łowieckie 'Cyranka' - Lubań

Koło Łowieckie 'Cyranka' - Lubań

Nasz Sztandar

 Sztandary łowieckie są dla myśliwych, członków Polskiego Związku Łowieckiego, najwyższym znakiem ogniw organizacyjnych.

Są też symbolami idei prawego polskiego łowiectwa, nawiązaniem do wielowiekowych tradycji, współczesnych celów naszego Zrzeszenia, a także poszanowania praw ojczystej przyrody oraz dążeń do utrzymania jej w jak najlepszym stanie. Stanowią symbol zbiorowej, jak i osobistej godności polskich myśliwych.

 

  Sztandary towarzyszą członkom Polskiego Związku Łowieckiego w najważniejszych i uroczystych wydarzeniach życia organizacyjnego oraz w momentach szczególnych dla łowieckiej wspólnoty.

  Są, symbolem uzewnętrzniającym szczytne wartości duchowe i moralne polskiego łowiectwa, dlatego należy się im szacunek i honory. Wyrażają się one w ceremoniale stosowanym w wystąpieniach ze sztandarami, których przykłady omawia niniejsze opracowanie.

  Sztandary, ich używanie i zachowanie się wobec nich, są ważną częścią bogatej polskiej symboliki łowieckiej.

 

  Sztandar Koła powinien być wykorzystywany we wszystkich ważniejszych wydarzeniach w życiu myśliwskiej wspólnoty, tj.: Zjazdy Delegatów, Msze Hubertowskie, posiedzenia ORŁ, imprezy łowieckie: strzeleckie, sygnalistyczne, kynologiczne, jubileuszowe, uroczystości pogrzebowe (pamiętajmy o czarnej wstążce pod grotem), przy wręczaniu odznaczeń łowieckich, otwieraniu wystaw łowieckich, na Walnych Zgromadzeniach i wszędzie tam gdzie myśliwska tradycja tego nakazuje.

 

  Pamiętajmy jednak, iż gdy koło swym postępowaniem naruszy godność i dobre imię polskiego łowiectwa lub swą działalnością zaprzeczy najwyższym wartościom symbolizowanym przez sztandar, Okręgowa Rada Łowiecka ma prawo zawiesić użytkowanie sztandaru przez koło i odebrać go kołu łowieckiemu.

  Pracujmy więc swą postawą na to, aby myśliwski sztandar poprzez swą symbolikę przypominał wszystkim o tych wartościach, które w łowiectwie są najcenniejsze.

 

Sztandar Koła Łowieckiego 'Cyranka' został Nam nadany w 2010 roku w dniu ubchodow jubileuszu 60-lecia Koła. 

 

  Podczas uroczystości przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Jeleniej Górze Kazimierz Koncewicz odczytał akt nadania Kołu Łowieckiemu „Cyranka” sztandaru, który następnie oficjalnie wręczył prezesowi Koła Zbigniewowi Bibrowi. Ten z kolei przekazał go na ręce pocztu sztandarowego, w skład którego wchodzili:

  • Piotr Markiewicz
  • Grzegorz Wiosna
  • Zdzisław Biber.

  Następnym punktem programu jubileuszowych uroczystości były odznaczenia.Jako pierwszy został udekorowany nowy sztandar Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, który kapituła przyznała Kołu Łowieckiemu „Cyranka” w Lubaniu.

  Dekoracji dokonał wiceprezes Okręgowej Rady Łowieckiej Władysław Durlak. W ten sposób kapituła uhonorowała koło za sześćdziesięcioletni wkład pracy w gospodarkę łowiecką i kultywowanie tradycji łowieckich.

 

  Nasz Sztandar stanowi tkanina dwustronnie haftowana o wymiarach 120x120 cm. Prawa strona sztandaru jest dość modelowa, zawiera godło Polskiego Związku Łowieckiego- znak organizacyjny.

Lewa strona zawiera wyhaftowane godło Naszego Koła- wsnoszącą się cyrankę oraz nazwę Naszego Koła i rok założenia.

  Drzewiec w kolorze brązu, okrągły w przekroju, wykonany z dwóch części skręcanych ze sobą, ozdobiony został pamiątkowymi gwoździami, na których umieszczone są imiona i nazwiska fundatorów Sztandaru, naszych Członków Koła.

  Grot, odkręcany od części drewnianej w kształcie godła PZŁ.

 

 

Skład Pocztu Sztandarowego

 

  Powierzenie myśliwemu zaszczytu noszenia lub asystowania sztandarowi jest wyrazem uznania nie tylko dla jego zewnętrznej prezencji, ale także jego postawy etyczno - moralnej i zasług łowieckich.

  Do pocztu sztandarowego powołuje się więc myśliwych prawych i dobrze się prezentujących. Na przewodzącego pocztowi - starszego pocztowego (zajmującemu miejsce z prawej strony sztandaru) powołuje się więc osobę doświadczoną i znającą ceremoniał sztandarowy. Chorążym (sztandarowym) powinna być osoba silna i wytrzymała fizycznie. Trzeci członek pocztu stanowi asystę.

 

Obecnie w skład Pocztu wchodzą myśliwi:

  • Zdzisław Biber
  • Grzegorz Wiosna
  • Wiesław Szmyrski,

  którzy zawsze godnie i z zaangażowaniem reprezentują nasze Koło na oficjalnych uroczystościach, za co należy im się ogromny szacunek.

 

 

Ceremoniał Sztandarowy PZŁ do pobrania

EKEPZapisz się na polowanie EKEP - kliknij tutaj żeby zapisać się na polowanie w elektronicznej książce ewidencji polowań